Skapelsen


Et kulturprogram i Elverum, 2. februar – 23. april 2023

Skapelsesfortellingen i begynnelsen av Bibelen er både enkel og altomfattende. Selv om den er en av flere skapelsesberetninger, kjenner vi den som en av menneskets grunnfortellinger.

 

Gjennom prolog og syv temadager inviterer vi til et kulturprogram med «Skapelsen» som tittel. Med foredrag, panelsamtaler, praktiske kurs, aktivitetsdager og konserter ønsker vi å utforske ulike sider ved skaperverket. Vi vil også la oss utfordre av FNs bærekraftsmål, som tematiseres gjennom programmet.

 

Skoleforestilling, scenisk konsert, kammerkonsert og stor oratoriekonsert er med på å gi kulturprogrammet ulike musikalske uttrykk. Kulminasjonen og avslutningen er den store konserten «Skapelsen» av Joseph Haydn. Som en av de store komponister i det 18. århundre tonesatte han beretningen om da Gud skapte verden.

 

Velkommen til opplevelser i Elverum kirke!

 

 

Prolog: Bli lys!

Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud: «Det skal bli lys!»

 

Kyndelsmesse, torsdag 2. februar kl. 19.00

Prolog og åpning av «Kulturprogrammet Skapelsen» ved prest, professor og elverumsing Lars J. Danbolt

Samtale mellom biskop em. og tidligere prest i Elverum, Solveig Fiske og prest og forfatter Elisabeth Thorsen

Fellessang og musikk med Cantate Domino og kantor Ole Andreas Fevang

 

Med utgangspunkt i boka «Samtaler med biskop Solveig Fiske om livet, troen og kunsten» inviterer vi til kulturkveld i Elverum kirke! Datoen for kvelden er ikke tilfeldig. Kyndelsmesse – 40 dager etter jul – er fra gammelt av en viktig dag i norsk kultur. Primstavens symboler for denne dagen er et tre, en krone og lys. Dette symboliserer livskraft, Maria himmeldronning og lys. Denne dagen skulle støpte lys velsignes. 40 dager etter Jesu fødsel er også dagen for Marias renselse. Med blikk på FNs bærekraftsmål nr 3, god helse, inviterer vi til en kulturkveld med livet, troen og kunsten i fokus. Velkommen!

 

Dag 1 - Ville verdier

Det skal bli en hvelving midt i vannet! (…) Gud laget hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen.

 

Søndag 5. februar

1100 Gudstjeneste på såmannssøndag

Elever fra 4. klasse på Søbakken skole, solist Åshild M. Småriseth, sokneprest Thomas Tinglum, undervisningsleder Guri Gøbel, kantor Ole Andreas Fevang

1200 Kirkekaffe

1215-1300 Foredrag av naturfilosof Sigurd Hverven

Har en elg egenverdi? Er det galt å utrydde blåhvalen? I et tilgjengelig og engasjerende foredrag gir Sigurd, aktuell med boka «Ville verdier», et innblikk i denne type naturfilosofiske spørsmål. Han forklarer forskjellen på de som mener at det er individer med følelser som betyr noe for en miljøetikk, og de som mener at hele det levende fellesskapet på jorda har egenverdi.

Han tar også opp hvordan ulike natursyn er styrende for om vi tenker at naturen har verdi og hva vi gjør med den. Sigurd utfordrer oss til å gå bort fra et fullstendig menneskesentrert syn på verden, der naturen betraktes utelukkende som ressurser mennesker kan gjøre hva de vil med. Han tar til orde for å anerkjenne at naturen rommer mange ulike verdifulle levende vesener, som mennesker bør respektere. Naturen er full av liv, den består ikke bare av mekaniske ting. Sigurd snakker om naturfilosofi på en måte som gjør det interessant for folk som ikke har studert filosofi.

 

Dag 2 – Praktisk kurs i dyrking

Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg, kalte han hav. Gud sa: «Jorden skal bli grønn! Grønne vekster skal gro på jorden, planter som setter frø, og frukttrær som bærer frukt med frø i, av alle slag.»

 

Søndag 12. februar kl 18.00 på Elverum kirkekontor

Kurset «Permakultur i praksis» ved Marthe Svendsen Aune

Presentasjon av gjenåpning av pilegrimsleden gjennom Elverum ved Hans Olav Osbak fra Elverum Rotaryklubb

Marthe Svendsen Aune har bakgrunn innenfor folkehelse, ernæring og naturmedisin, og har utviklet sin egen permakultur-hage sentralt i Elverum. Hun holder kurs med fokus på samplanting, mat og helse, permakultur i villahager, oppbygging av et husapotek og barn og permakultur. Kvelden passer for alle som har grønne fingre, eller som skulle ønske at de hadde det! Varighet: 90 minutter.

 

Dag 3 – Fotavtrykk i en oppgått verden

Gud sa: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen til å skille dag fra natt!» Gud laget de to store lysene, det største lyset til å herske over dagen og det minste lyset til å herske over natten, og stjernene.

 

Søndag 19. februar kl 18.00

Hvordan skal vi handle? Panelsamtale om verdier, forbruk og tiltak med engasjerte personer!

Mari Qviller Medlem av sentralstyret til Natur og ungdom, oppvokst i Elverum

Amund H. Kristiansen Regionleder i Framtiden i våre hender, fra Løten

Kasper Silkoset Syvertsen Bystyrekandidat for Oslo Ap, oppvokst i Elverum

 

Dag 4  - Flying high

Gud skapte de store sjødyrene og hver levende skapning av alle de slag som vannet kryr og myldrer av, og alle slags fugler med vinger.

 

Lørdag 4. mars kl 12.00

Bli med på kåserikonsert! Ornitolog Trond Berg tar oss med på en reise inn i fuglerikets besnærende og tankevekkende biologi. Hvordan artene uttrykker sine særtrekk gjennom lyd, hvordan sangen virker på fuglene selv (og ikke bare på oss), hvordan hunnfugl gjennom nådeløst og kresent utvalg har skapt mestersangere. Om mangfoldet som åpenbarer seg når du blir fortrolig med de tusen stemmene i naturen. Og påminnelse om å ta vare på det. Dyktige musikere spiller musikk som er inspirert av nettopp – fugler og sjødyr.

Kåsør Trond Berg, sopran Magnhild Korsvik, fiolinist Geir Inge Lotsberg, cellist Øyvind Gimse, pianist og organist Ole Andreas Fevang.

 

Dag 5 – Aktivitetsdag i Elverum kirke!

Gud laget alle slags ville dyr og alle slags fe og alle slags kryp på marken.

 

Lørdag 18. mars

13.00: «Den levende skogen». Konsert med Elverum kirkes aspirantkor. Maria Notland, dirigent, Olav Slagsvold, klarinett, Ole Andreas Fevang, piano. Billettsalg i døra. Voksne kr. 50, barn under 18 år gratis.

14.00-16.00: Myldre-lørdag i og rundt kirke og kapell. Bli med på aktiviteter, utstillinger, tårnvandring og verksted for små og store. Kanskje får du prøvesitte en gravemaskin? Med alle kirkas ansatte.

 

Mandag 20. mars

Skolekonserter med «Peter og ulven». Opplev Sergei Prokofievs berømte tonesetting av «Peter og ulven». Arrangert for orgel av Bjørn Vidar Ulvedalen. Medvirkende: Undervisningsleder Guri Gøbel, forteller, og kantor Ole Andreas Fevang, orgel.

 

Dag 6  Isbrønn for fred og rettferdighet: Kick-off for fasteaksjonen

Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det.

 

Søndag 26. mars

1900 Vi er kommet til den sjette dag, da Gud skapte mennesket. Fortsatt jobber vi for fred, rettferdighet og mindre ulikhet. Støtt opp om årets fasteaksjon som har tittelen «Håp i en dråpe vann». Sammen med nær 150 konfirmanter bygger vi en isbrønn foran rådhuset.

Appeller fra prest og professor Sturla Stålsett og Amnesty Elverum. Musikk ved Signe Marie Rustad og Sander Eriksen Nordahl.

 

Dag 7  «Vollendet ist das Groβe Werk»

Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort.  Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den.

Lørdag 22. april kl 19.00 i Vang kirke
Søndag 23. april kl 19.00 i Elverum kirke

Konsert: «Skapelsen» av Joseph Haydn
Haydns storslagne musikkverk over skapelseshistorien. En opplevelse! Billetter i døra og via www.elverum.kirken.no Solister, Nivalis Barokk, Cantate Domino, dirigent Ole Andreas Fevang

 

«Skapelsen» av Joseph Haydn.
Haydns storslagne musikkverk over skapelseshistorien. En opplevelse!
Cantate Domino, Magnhild Korsvik, sopran, Eirik Grøtvedt, tenor, Olle Holmgren, bass, Nivalis Barokk og dirigent Ole Andreas Fevang
Konserten er avslutningen av «Kulturprogrammet Skapelsen».
Billetter i døra og via www.elverum.kirken.no. Ordinær kr 350,- eks avgift
Barn under 18 år og studenter kr 150,- eks avgift

Kjøp billetter her:
Lørdag 22. april kl 19.00 i Vang kirke
Søndag 23. april kl 19.00 i Elverum kirke

Kulturprogrammet er støttet av privat gave.

Tilbake