Stilling ledig


Vi har ledig et vikariat som sokneprest med tjeneste i Hernes, Nordskogbybygda og Sørskogbygda.

SØK STILLINGEN HER

Liker du å jobbe i en åpen folkekirke, godt integrert i lokalsamfunnet, nær menneskers alminnelige liv. Da kan dette være stillingen for deg.
 
Det er ledig ett-års vikariat f.o.m. 1.1.2023 som sokneprest (100%) i Elverum, med tjenestested Hernes, Sørskogbygda og Nordskogbygda.
 
Elverum kommune har 20 200 innbyggere, og består av Elverum by omgitt av fire bygder. Kommunen har i lang tid hatt vekst og utvikling. Næringslivet er allsidig med sjukehus, forsvar, høgskole, industri, servicenæringer, jord- og skogbruk. Det er 8 barneskoler, ungdomsskole og videregående skole. Det er mye og variert aktivitet knyttet til kulturarbeid og fritidstilbud.
 
Det er 5 sokn med hver sin kirke: Elverum (15 000), Heradsbygd (2 100), Hernes (1 300), Sørskogbygda (1 100) og Nordskogbygda (700). Det er hvert år 198
gudstjenester, 170 gravferder, 140 dåp, 160 konfirmanter og 25 vigsler. Den kirkelige tjeneste ivaretas av tre sokneprester, prost, diakon, undervisningsleder, tre menighetspedagoger, 3 kantorer, fire i administrasjonen, kirketjenere og kirkegårdsarbeidere. Det er felles kontorlokaler i Elverum. 
 
Den utlyste stillingen er sokneprest i Hernes, Sørskogbygda og Nordskogbygda, og har sete i menighetsrådene der. Det er fra gammelt jord- og skogbruksbygder. Hernes er i omstilling og vekst med tilflytting. En viktig utfordring er å utvikle Hernes kirke som samlingssted i ei bygd i endring. Sørskogbygda har stabil befolkning med sterke tradisjoner innen kultur og idrett. Nordskogbygda har spredt bosetting med nedgang i folketallet. I Nordskogbygda har det diakonale arbeidet blitt styrket de siste årene, og det er tilsatt diakonmedarbeider i 50% med særlig ansvar for Hernes, Sørskogbygda og Nordskogbygda.
 
Målet er å bygge tilhørighet mellom folk og kirke. Sentralt i arbeidet er gudstjenestens integrasjon i lokalsamfunnets liv og kultur, samarbeid med skole og barnehage, og tverrfaglig samarbeid om trosopplæring. Soknepresten inngår i arbeidsfellesskapet i Elverum, har et særlig ansvar for gudstjenesteliv og konfirmantarbeid i de tre menighetene.
 
Er du interessert, kan du gjerne komme på besøk til Elverum også få omvisning i området på bispedømmets regning.
 
Den som tilsettes må framlegge politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentlighet kan ikke påregnes. Grunn må vurderes i h.h.t. off. loven§25.

Tilbake