Navnet minnelund


Informasjon til deg som vurderer å bruke NAVNET MINNELUND

NAVNET MINNELUND
Elverum kirkegård har et felles gravminne med tilhørende gravfelt med urnegraver. På felles gravminne settes navneplater med navnet til avdøde. Urnen settes ned med pårørende til stede. På navnet minnelund er det kirkegårdsdrift som steller minnelunden, men det er anledning til å plassere blomster og krans ved minnesteinen etter anvist plass. 

Elverum kirkelige fellesråd tilbyr muligheten til å reservere/feste plass på navnet minnelund ved siden av ektefelle/samboer. Det vil da bli satt opp et blankt skilt ved siden av. Når det blir aktuelt å ta i bruk reserverasjonen vil skiltet bli skrudd ned, og sendt til gravering.

Kostnadene ved dette vil være tilsvarende festeavgift og skilt uten gravering.

Se prisliste HER


BESTILLING AV GRAVSTED PÅ NAVNET MINNELUND
Bestilling av gravsted i navnet minnelund skjer først i forbindelse med dødsfall. Informasjon om dette gis til gravferdsmyndigheten via begravelsesbyråene når dødsfall meldes. De første 20 årene er gravstedet frigrav på samme måte som for vanlige graver.  Det gis anledning til å feste videre når 20  år er gått.

Det er ikke anledning til å foreta symbolsk flytting til navnet minnelund. 

Pris for innenbysboende kr. 13 150,-.
Dette dekker navnskilt, planting, stell og vedlikehold av navnet minnelund.

Pris for utenbysboende kr.  21 435,-. 
Dette dekker navnskilt, planting, stell, vedlikehold samt nedsetting av urne og festeavgift 20 år.


OM NAVNEPLATEN
Bare standard navneplate etter fastsatt form og mål kan settes opp. Her vil det stå navn, født dato og død dato. Det er gravferdsmyndigheten som er ansvarlig for montering av platen på gravminnet.  Navneplate blir satt i bestilling når vi får bekreftelse på bestilling av gravplass på navnet minnelund. Det kan ta opptil 2 måneder fra bestilling.
 

Ønskes ytterligere informasjon kontakt kirkekontoret ved kirkegårdskonsulent Siri Høisveen på mobil 95198911 eller e-post siri.hoisveen@elverum.kirken.no

 

Tilbake