Navnet minnelund


Informasjon til deg som vurderer å bruke NAVNET MINNELUND

Navnet minnelund

Med «navnet minnelund» menes at det på Elverum kirkegård er et felles gravminne med tilhørende gravfelt med urnegraver. På felles gravminne settes navneskilt med navnet til avdøde. På «navnet minnelund» er det kirkegårdsdrift som steller minnelunden, og det er anledning til å plassere blomster og krans ved minnesteinen på anvist plass. 

 

Navnet minnelund (Må ikke forveksles med anonym minnelund)

1. Nedsetting av urne med deltakelse fra pårørende.

2. Gravstedet er kjent.

3. Den avdøde får eget navneskilt på felles gravminne i minnelunden.

4. Graven blir på festet på samme måte som en annen grav.

 

Bestilling av gravsted på «navnet minnelund»

Bestilling av gravsted på navnet minnelund skjer først i forbindelse med dødsfall.

Informasjon om dette gis til gravferdsmyndigheten via begravelsesbyråene når dødsfall meldes.

De første 20 årene er gravstedet frigrav på samme måte som for vanlige graver.  
Det gis anledning til å feste videre når 20 år er gått.

 

Pris for innenbysboende kr: 14 000,- 
Dette dekker navneskilt, planting, stell og vedlikehold av navnet minnelund.

 

Pris for utenbysboende kr: 28 000,-         
Dette dekker navneskilt, planting, stell og vedlikehold, samt nedsetting av urne og festeavgift i 20 år.

 

Navneskilt
Bare standard navneskilt etter fastsatt form og mål kan settes opp.
Her vil det stå navn, født dato og død dato.

 

Reservasjon av plass til navneskilt
Det gis anledning til å reservere plass ved siden av ektefelle/samboer på gravminnet. Det vil da bli satt opp et blankt navneskilt ved siden av. Dette vil medføre en kostnad på kr 7 400,-, som dekker festeavgift i 20 år, navneskilt, montering og administrative kostnader.


Når det reserverte navneskiltet tas i bruk ved dødsfall for bostedsregistrerte i kommunen vil det faktureres kr 11 750,- for gravering på navneskilt, stell, planting og vedlikehold.
 

Når det reserverte skiltet tas i bruk for ved dødsfall for utenbysboende vil det faktureres
kr. 24 300,- for gravering på navneskilt, stell, planting og vedlikehold.

 

Det er gravferdsmyndigheten som er ansvarlig for montering av navneskiltet på gravminnet.  Navneskilt blir satt i bestilling når vi får bekreftelse på bestilling av gravplass på navnet minnelund. Det kan ta opptil 2 måneder fra bestilling til skiltet kommer i retur klart for å bli satt opp.  

 

Oppføring av ekstra navn
Man kan få oppføre navn til tidligere ektefelle/samboer på eksisterende plass. Nytt navneskilt må bestilles. Tidligere ektefelle/samboer vil da stå med liten skrift under avdødes navn.
Eksisterende gravminne må fjernes da avdøde sitt navn ikke kan stå oppført to steder.

Det vil da faktureres kr 5 250,- i tillegg.

 

 

Prisene gjelder for 2024

Ønskes ytterligere informasjon kontakt kirkekontoret v/Siri Høisveen tlf. 95198911, siri.hoisveen@elverum.kirken.no

 Se prisliste HER

 

Tilbake