Alle rettigheter 2021 Elverum kirkelige fellesråd

Dyrt å gifte seg?


Nei, det er gratis å gifte seg i den kirken du sokner til. 

 

Tilbake