Kirkebakken


Kirken er fortsatt her for deg. Påsken er ikke avlyst, ei heller Kirkebakken

Menighetsbladet Kirkebakken kom til din postkasse denne uken. Bladet var ferdig produsert og sendt i trykken før myndighetenes smitteverntiltak ble iverksatt i den grad vi ser i dag.

Mange av våre arrangementer er avlyst i den form de normalt gjennomføres. Vi vil, i den grad det er mulig, gjennomføre flere av kirkens seremonier, riktignok med noen begrensninger.

Vi legger nå til rette for at flere av våre arrangementer vil bli satt opp igjen senere. Vi ser på mulighetene for å sette opp noen av de nå avlyste konsertene og aktivitetene våre allerede til høsten. Noe planlegges tettere opp mot jul.

Alt dette i tråd med myndighetenes retningslinjer.

I tillegg produserer vi nå andakter og andre aktiviteter som vil bli langt ut på våre facebook- og nettsider. Følg oss gjerne!

Påsken er ikke avlyst - ei heller bladet Kirkebakken: LES BLADET HER!


 

Tilbake