BERGHEIM BARNEVERKSTED – et samlingsted for barn og voksne


«Kirketunet» er et prosjekt som retter seg mot beboere i Nordskogbygda kirkesokn og har som hovedmål å skape samvær og fellesskap på tvers av generasjoner.

PROSJEKTET EIES av Nordskogbygda menighetsråd og er finansiert av Skavhaugen Gårds Legat. Prosjektet er samtidig en del av diakonien i Elverum. Siden februar 2019 har «Kirketunet» samarbeidet med Monica og Randi Bakken i Bergheim Idrettslag og Velforening om et tilbud for barn og unge. Vi ønsket å skape en møteplass for barn i alle aldre, der fantasi, skaperglede og fellesskap skulle stå i sentrum. Resultatet ble Bergheim barneverksted. Barn under skolealder må ha med seg en voksen, og slik har verkstedet også blitt en møteplass for voksne.

«Skrekk og gru»
Verkstedet har månedlige treff på Bergheim skole i Bergeberget, og vi har ulike tema hver gang. Så langt har «Skrekk og gru» vært det mest populære temaet, da vi samlet 24 barn og 14 voksne noen timer en lørdag. Selv om de fleste barna har tilknytning til Nordskogbygda sokn, møter det også barn fra Sørskogbygda, Hernes og Elverum, noe vi synes er hyggelig. Selv om kreative sprell og skaperglede står i fokus, blir det også tid til de gode samtalene. Barna forteller om skolehverdag og familieliv, om babyer som skal komme og besteforeldre som har gått bort.

Gratis tilbud
Det har vært et viktig prinsipp for oss at tilbudet skal være gratis, slik at alle skal ha lik mulighet til å delta. Dette har vært mulig fordi foreldre og andre har bidratt med materialer til formingsaktivitetene, og egg og melk til pausevaflene. Vi har også mottatt kulturmidler fra Elverum kommune, støtte fra Kiwanis Elverum, Christoffer Dahl og hustru Berthe Dahls legat og Bergheim Hobbyhøner.


Utsatt
Neste verksted skulle egentlig finne sted mandag 27. april, men vi ser oss nødt til å utsette dette til verden igjen går som «normalt». Ny dato kommer! Følg med på våre facebook-sider.

 

Tekst og foto: Trude Nystuen, diakonimedarbeider/prosjektleder for «Kirketunet». 
Denne artikkelen er hentet fra Kirkebakken nr. 1/2020 s. 9.

Tilbake