Bruktmarked - nye datoer


Bruktmarkedet holdes 26. og 27. april 2024

Vi måtte desverre avlyse bruktmarkedet som var planlagt i høst pga mangel på varer. Vi prøver igjen til våren og ønsker i den anledning å sette opp nye datoer til innlevering. Det blir mulighet for innlevering til våren også. Den datoen kommer senere.

Her er datoer for innlevering i høst:

 

Onsd 27/9 kl 18 til 20.

Tirsd 31/10 kl 18 til 20.

 

Sted: Låven på Gårder gård med innkjøring fra Esso. 

 

Hva ønsker vi oss?

Vi ønsker oss møbler, sykler, elektriske apparater som vi kan sjekke at virker, sportsutstyr, kjøkkenting, leker, nips og klær. ALT må fungere og være helt og rent. 

 

Hva kan vi ikke ta imot?

Vi kan ikke ta imot lopper som for eksempel datamaskiner, gamle og tykke TV`er, byggevarer, ovner, klipsrammer eller bøker/leksikon. 

Vi tar IKKE imot det som er modent for gjenvinningsstasjonen. Vær så snill og respekter dette. 

 

Gårder gård er privat grund og der er IKKE anledning til å dumpe ting der utenom gitte tidspunkt! 

 

 

På forhånd tusen takk!

Elverum menighetsråd

 

 

Åpningstider
Fredag 26. april kl.16.00 - 20.00
Lørdag 27. april kl.12.00 - 17.00

Inntektene går til dette:
Elverum menighetsråd bidrar til drift av kirkas diakonale omsorgstjeneste, besøkstjeneste, arrangementer på omsorgs- og sykehjem, korarbeid, sangtjeneste i kirka, menighetsbladet Kirkebakken og annet generelt menighetsarbeid.

Hva ønsker vi oss?
Vi ønsker oss møbler, sykler, elektriske apparater som vi kan sjekke at virker, sportsutstyr, kjøkkenting, leker, nips og klær. ALT må fungere og være helt og rent.

Hva kan vi ikke ta imot?
Vi kan ikke ta imot lopper som for eksempel datamaskiner, gamle og tykke TV`er, byggevarer, ovner, klipsrammer eller bøker/leksikon.
Vi tar IKKE imot det som er modent for gjenvinningsstasjonen. Vær så snill og respekter dette.

Levering:
Gode lopper kan leveres på låven på Gårder gård i oppgitte tidspunkt.
Vi vil stå der og ta i mot.
Det er IKKE anledning til å sette igjen lopper utenom dette tidsrommet.

Vennligst respekter dette!

 

På forhånd tusen takk!
Elverum menighetsråd

 

Tilbake