Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Hvilket kor skal jeg velge?


Kirkene i Elverum har mange kor. Vil du synge i et av korene?

 

Kirken i Elverum har fem kor. Med konserter og gudstjenester er kirka en stor kulturleverandør på mange nivåer.

Ønsker du å synge i et av våre kor, ta kontakt med:

Cantate Domino
Kantor Ole Andreas Fevang mobil 99232781
ole.andreas.fevang@elverum.kirken.no


Elverum kirkes barnekor eller Ungdomskoret
Korleder Maria Notland
maria.notland@elverum.kirken.no 

Tilbake