Kveldssang og sommerkonserter


Elverum kirke onsdager kl. 20:00 i juni og juli

 

Kveldssang er en del av Elverum kirkes kulturprogram hver onsdag i juni og juli.

Konsertene har gratis inngang når ikke annet er oppgitt.
Det samles frivillig kollekt ved utgangen. 

Tilbake