Dugnad på kirkegårdene


Velkommen til dugnad i dag tirsdag 10. mai

 

I tillegg til at det er bra med fysisk aktivitet så er det sosialt å komme sammen for en kaffe og hyggelig prat. 
I god tradisjon legger menighetsrådene opp til dugnader for å pynte opp og klargjøre alle kirkegårdene til 17. mai og sommeren.
Det settes opp container på noen av kirkegårdene, men det legges frem søppelsekker på alle kirkegårdene som kan fylles opp. Vi ber om at alle legger fulle sekker opp i containerne der det er containere satt frem.

Ta med egen rive, menighetsrådene stiller med kaffe og noe å bite i. 

Mandag 9. mai fra kl. 1700
Nordskogbygda kirkegård

Tirsdag 10. mai fra kl 1700
Elverum kirkegård
Sørskogbygda kirkegård
Heradsbygd kirkegård
Hernes kirkegård
 

 

Bli en del av dugnaden, egen rive tar du med deg!
Menighetsrådet spanderer kaffe og en godbit av hvetedeig 
Rak og fyll sekken med løv og kvist
Om vi alle bidrar vil det bli like fint som sist!

Hilsen alle menighetsrådene i Elverum

Tilbake