Dugnadsuke, våren 2021


Dugnad på kirkegårdene våren 2021.

 

I tillegg til at det er bra med fysisk aktivitet så er det lett å holde god avstand til hverandre om man vil gjøre en rakeinnsats på kirkegården man sokner til.
I år, som i fjor, legger menighetsrådene opp til ukesdugnader for å pynte opp og klargjøre alle kirkegårdene til sommeren. Det settes opp en container, som står hele uken, på hver kirkegård og det legges frem søppelsekker som kan fylles. Vi ber om at alle legger fulle sekker opp i containerne. Så oppfordrer vi alle til å holde god avstand, bruke hansker, ta med eget utstyr og dermed bidra til å hindre smittespredning av Covid-19.

Ta med deg egen kaffe og kanskje noe å bite i. Da er vi sosiale sammen uten å være for tett på hverandre. Det er nemlig lett på kirkegårdene. Noen fra menighetsrådet vil være å treffe på hver kirkegård noen timer på ettermiddagen mandag-fredag.


Uke 18:
Elverum kirkegård
Sørskogbygda kirkegård
Heradsbygd kirkegård
Nordskogbygda kirkegård

Uke 19:
Hernes kirkegård

Bli en del av dugnaden, kom med egen rive.
Ta med deg kaffe og kanskje ei påsmurt skive.
Rak med god avstand til sidemann.  
Fyll sekken med løv og kvist.
Sleng den opp i containeren, sann ...
Om vi alle bidrar, vil det gå bra til sist!

 

Hilsen alle menighetsrådene i Elverum

Tilbake