Barn og unge


Kirka i Elverum ønsker å være en levende folkekirke der alle skal erfare at de hører til. Undervisning og samlinger foregår i kirkerommet. Vi ønsker å skape en felles referanse med kjennskap til kirkerommet, ritualer, bibelfortellinger og salmer som også senere i livet vil være viktig for den enkelte i møte med egne livserfaringer.

 

 

Fra barna er fire år blir de invitert til årlige samlinger i kirka.

4 år | Kirkeboka mi
Fireåringene går på skattejakt i kirka. I gudstjenesten får de utdelt "Min egen kirkebok".

5 år | Tenn lys
Vi forbereder oss til jul, hører julefortellingen og barna får dyppe sine egne lys i kirka.

6 år | Kirka mi
Her får de nysgjerrige seksåringene utforske både kirkerommet og Bibelen.

7 år | Helligtrekongersfest
I januar feirer vi Helligtrekongersfest og markerer at jula er over for denne gang.

8 år | Påskemysteriet
Påskefortellingen er spennende og full av mysterier som barn liker å utforske.

9 år | Kirkas bursdagsfest
I pinsen feirer vi at kirka ble grunnlagt. Barna får være med å forberede og feire bursdagen til kirka.

10 år | Allehelgensvandring
Kirka er det gode rommet å komme til. På vandringen møter vi glede og sorg i møte med felleskap og håp.

11 år | 11’ern
Dette er en bo-hjemme-leir i kirka. Gjennom sang, dans og drama jobbes det med nestekjærlighet og vennskap.

12 år | 12’ern
En helgeleir i kirka der tema er fastelavn og rettferdig fordeling. Vår innsats kan utgjøre en forskjell.

13 år | Fredagsnatta
Med film og taco i kirka skapes et møtested der ungdom gis mot og inspirasjon til å ta egne valg.

14-15 | Konfirmasjon
Gjennom undervisning og gudstjeneste gis de unge tilhørighet til kirka og troen som ble gitt i dåpen.

 

Gjennom sang, rytme og bevegelse stimuleres barnas sanser og utvikling. Som kirke ønsker vi å skape en bro mellom himmel og hverdag.
Hver uke inviterer vi til sangstund for de yngste:

0 år | Babysang
1-3 år | Småtroll-trall
4-5 år | Troll-trall

Sangglede, musikalsk opplæring, sosialt fellesskap og konserter står sentralt i vårt korarbeid.
Kirka i Elverum har kor for alle aldersgrupper:

6-8 år | Elverum kirkes aspirantkor og Heradsbygd aspirantkor
6-9 år | Hernes aspirantkor
Fra 8 år | Elverum kirkes guttekor
9-12 år | Elverum kirkes jentekor
10-12 år | Hernes barnekor
13-19 år | Elverum kirkes ungdomskor
Voksne | Cantate Domino

 

Tilbake