PÅMELDING til konfirmasjon i 2023


Kirka i Elverum ønsker alle velkommen til konfirmasjonstiden  - uansett hvem du er eller hva som er viktig for deg. I konfirmanttiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre.

 

 

 

Fødsel, død, kjærlighet, glede, sorg, håp, tap og lykke – alt dette møter vi i livet. I konfirmanttiden er det rom for å utforske de ulike sidene som livet rommer. Som konfirmant får du lære mer om deg selv, om tro og tvil, om Gud og den verden du er en del av.

Det er ikke alltid like lett å forstå eller å sette ord på livets store mysterier, men symbolene og ritualene i kirkerommet hjelper oss å gi uttrykk for slike livserfaringer. Gjennom hele livet bruker vi kirka i glede og sorg. I generasjoner har mennesker blitt knyttet til kirka gjennom dåp og konfirmasjon.

Ingen lever isolert eller bare for seg selv. Alle er vi en del av noe større. Mye i livet er bevegelig og usikkert, men midt i livet står noe fast. I dåpen gir Gud oss sitt løfte om å være med oss i alle dager. I liv og død er vi omsluttet av Guds kjærlighet og nåde. 

Ordet konfirmasjon kan bety både "å bekrefte" og "å gjøre sterk". Konfirmasjonen er en spesiell dag, både for deg, familien din og for kirken. 

Velkommen som konfirmant i Elverum! 
 

Konfirmanttid for alle!

Som mennesker er vi alle forskjellige og vi trenger ulike tilpasninger. Vi ønsker å gi deg en god konfirmanttid. Har du behov for individuell tilrettelegging, er det bare å kontakte oss. Sammen finner vi løsinger.

Er du ikke døpt? I såfall er du ikke alene. Hvert år blir ungdom døpt i forkant av konfirmasjonen. Du vil få god informasjon på forhånd. På selve dåpsdagen har du med deg dine nærmeste i en fin seremoni. 

Det er bare å melde seg på og følge samlingene. I samarbeid med med konfirmanten og familien avtales dåp i god tid før konfirmasjonsdagen.

Noen konfirmanter er ikke i Norge i løpet av konfirmantåret, men skal likevel konfirmere seg i Elverum. Vi har egne opplegg for utenlandskonfirmanter. Ta kontakt om det skulle være aktuelt.

 

Konfirmasjonsdatoer i 2023:
Elverum kirke 

Lørdag 20. mai kl. 11.00 og 13.00
Søndag 21. mai kl. 11.00
Lørdag 27. mai kl. 11.00 og 13.00

Heradsbygda
Søndag 28. mai kl. 11.00 

Sørskogbygda
Søndag 28. mai kl. 11.00

Hernes
Søndag 4. juni kl. 11.00

Nordskogbygda
Søndag 4. juni kl. 11.00

Tilbake