Alle rettigheter 2021 Elverum kirkelige fellesråd

Påmelding til konfirmasjon i 2021


Se datoene her.

Alle kan konfirmere seg i kirka. De som ikke er døpt kan melde seg på og følge konfirmasjonsopplegget. I samråd med konfirmanten avtales dåp før selve konfirmasjonsdagen, gjerne i en gudstjeneste hvor flere konfirmanter døpes samtidig. 

 
Påmelding til konfirmasjon

 

Fødsel, død, kjærlighet, glede, sorg, håp, tap og lykke – alt dette møter vi i livet. Det er ikke alltid like lett å forstå eller å sette ord på slike ting, men symbolene og ritualene i kirkerommet hjelper oss å gi uttrykk for slike livserfaringer. Gjennom hele livet bruker vi kirka i glede og sorg. I generasjoner har mennesker blitt knyttet til kirka gjennom dåp og konfirmasjon.

I kirka kommer vi tett inn på livets mysterier. Her møter vi fortellingene om Jesus og troen på Gud. Her settes livet vårt inn i en større sammenheng. Her kan vi finne trøst og tro, håp og glede. Som konfirmant får du mulighet til å bli bedre kjent med kristendommen, slik den kommer til uttrykk i vår kultur og tradisjon. Å finne trygghet og tilhørighet til kirkehuset og det som skjer der, betyr å gi gleden og sorgen i livet ditt et hjem. Det er konfirmasjonsgaven vi ønsker å gi deg.

Velkommen som konfirmant i Elverum! 
 

Konfirmanttid for alle!
Alle kan konfirmere seg i kirka. De som ikke er døpt kan melde seg på og følge konfirmasjonsopplegget. I samråd med konfirmanten avtales dåp før selve konfirmasjonsdagen, gjerne i en gudstjeneste hvor flere konfirmanter døpes samtidig. 
Noen vil ha behov for spesiell tilrettelegging av opplegget. Noen har integrert undervisning, andre har eget opplegg alene eller i smågruppe med konfirmantlærer. Ta kontakt med kirkekontoret hvis det er spesielle behov, så finner vi fram til gode løsninger sammen.
Noen konfirmanter er ikke i Norge i løpet av konfirmantåret, men tilhører allikevel Elverum. Vi har egne opplegg for utenlandskonfirmanter. Ta kontakt om det skulle være aktuelt.

 

Konfirmasjonsdatoer i 2021

Elverum kirke:
Lørdag 22. mai
Lørdag 29. mai
Søndag 30. mai

Heradsbygd kirke:
Søndag 23. mai

Sørskogbygda kirke:
Søndag 23. mai

Nordskogbygda kirke:
Søndag 30. mai

Hernes kirke:
Søndag 6. juni

 

Tilbake