Hva er en fadder?


Å bli spurt om å være fadder er et fint oppdrag. Du er utvalgt til å være en ekstra støtte for den som døpes.

 

Å bli spurt om å være fadder er et fint oppdrag. Du er utvalgt til å være en ekstra støtte for den som døpes.

Som fadder er du et forbilde som kan vise vei i livet og være til stede med støtte og oppmuntring. Fadderens oppgave er å kunne fortelle fadderbarnet at det er
døpt og hører til i den kristne kirke. I dåpen gir Jesus oss et løfte: Og se, jeg vil være med dere alle dager, inntil verdens ende. Vi går ikke alene gjennom livet.

Tips til deg som skal velge fadder til barnet ditt
Hvilke tanker har du om fadderskap? Hva er viktig for deg? Hvem passer best inn i dine tanker om hva en god fadder er? Prat med den du eller dere er blitt enige om å spørre, og hør hva de tenker.

Det finnes bare to kriterier for å bli fadder, og det er at man selv er døpt og over 15 år.

Til deg som er fadder
Å være fadder er en viktig og fin oppgave som kan bety mye for den døpte og for den som er fadder. Å være et forbilde i livets ulike stadier er en stor
oppgave. Du får være en venn som kan støtte og hjelpe i vanskelige stunder. Be for den som du er fadder for, og våg å snakke med han eller henne om livets
spørsmål. Du som er fadder er selv døpt, og slik er vi en del av fellesskapet av døpte. Ved gudstjenesten får du et fadderbevis. Her står navnet på barnet,
hvor og når det er døpt.

Historikk
I den første kristne kirke, da man først og fremst døpte voksne, handlet fadderens oppgave om å være en støtte i den døptes liv i fortsettelsen som kristen. Da spebarnsdåp ble vanlig, var det gjerne en av de andre kvinnene i barnets nærhet som bar barnet til dåp. Hun ble kalt Gudmor. Senere fikk også menn denne oppgaven, og ble kalt Gudfar. I dag kan også mor eller far velge å bære barnet sitt selv til dåp.

Å ha faddere til spebarn var også en lang tid en sosial institusjon i samfunnet. Om dåpsbarnets foreldre døde, var det fadderens oppgave å gå inn i omsorgsrollen for barnet. I dag har vi et samfunn hvor det finnes andre sosial instanser som har ansvar for barna. I dagens fadderoppdrag ligger det opprinnelige oppdraget tilbake: å være en støtte i den døptes liv, døpt inn i den kristne kirke.

Tilbake