Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Kirkekontoret i Elverum - vi har flyttet!


Kirkekontoret er nå å finne i Prestegårdsvegen 2, det "gamle" NRK-bygget, som ligger et par hundre meter sør for kirkegården og Elverum kirke. Her finnes kontorer og administrasjon for hele kirkens virksomhet i Elverum, inkludert både kirkegårdsadministrasjon, preste- og diakontjeneste.

 

Postadresse:
Pb. 201
2402 ELVERUM

Besøksadresse:
Prestegårdsvegen 2
2413 ELVERUM
Tlf: 62435270

Åpningstider kirkekontor:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00
Tirsdag kl. 10:00 - 15:00E-post: kirkekontoret@elverum.kirken.no


 

Tilbake