Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Konfirmant i år?


Fødsel, død, kjærlighet, glede, sorg, håp, tap og lykke – alt dette møter vi i livet. Det er ikke alltid like lett å forstå eller å sette ord på slike ting, men symbolene og ritualene i kirkerommet hjelper oss å gi uttrykk for slike livserfaringer. Gjennom hele livet bruker vi kirka i glede og sorg. I generasjoner har mennesker blitt knyttet til kirka gjennom dåp og konfirmasjon.

 

I kirka kommer vi tett inn på livets mysterier. Her møter vi fortellingene om Jesus og troen på Gud. Her settes livet vårt inn i en større sammenheng. Her kan vi finne trøst og tro, håp og glede. Som konfirmant får du mulighet til å bli bedre kjent med kristendommen, slik den kommer til uttrykk i vår kultur og tradisjon. Å finne trygghet og tilhørighet til kirkehuset og det som skjer der, betyr å gi gleden og sorgen i livet ditt et hjem. Det er konfirmasjonsgaven vi ønsker å gi deg. Velkommen som konfirmant i Elverum! 

Som konfirmant vil du...
 

  • få en høytidlig og minneverdig konfirmasjonsdag
  • lære noe du ikke visste fra før, og som du helt sikkert får bruk for i livet
  • bli kjent med symboler og ritualer, kirkerommet og hva kirka bygger på og står for
  • bli med på pilegrimstur til Trondheim og gå på oppdagelsesferd i Norges eneste katedral
  • bli kjent med andre og deg selv
  • delta i solidaritetsarbeid
  • lage gudstjenester og skape høytid i kirkerommet. 

Konfirmanttid for alle!

Alle kan konfirmere seg i kirka. De som ikke er døpt kan melde seg på og følge konfirmasjonsopplegget. I samråd med konfirmanten avtales dåp før selve konfirmasjonsdagen, gjerne i en gudstjeneste hvor flere konfirmanter døpes samtidig. 
Noen vil ha behov for spesiell tilrettelegging av opplegget. Noen har integrert undervisning, andre har eget opplegg alene eller i smågruppe med konfirmantlærer. Ta kontakt med kirkekontoret hvis det er spesielle behov, så finner vi fram til gode løsninger sammen.
Noen konfirmanter er ikke i Norge i løpet av konfirmantåret, men tilhører allikevel Elverum. Vi har egne opplegg for utenlandskonfirmanter. Ta kontakt om det skulle være aktuelt.

Tilbake