Alle rettigheter 2021 Elverum kirkelige fellesråd

Navnet minnelund i Heradsbygd


I den siste uka i august kom anlegget for navnet minnelund ved Heradsbygd kirke på plass.

 

Renate Berntsen Midtlie, i Heradsbygd menighetsråd, gleder seg over at minnelunden nå kommer på plass. -Vi samler inn penger og får andre typer gaver og bidrag, så dette engasjerer i bygda. Når steinen som skal ha minneplatene er på plass, skal vi følge opp med parkmessig beplantning, lys og vannspeil, slik at dette blir et vakkert sted på gravplassen vår!

Driftsavdelingen i Elverum kirkelige fellesråd har ansvar for den praktiske tilrettelegginga, og avdelingsleder Atle Bech sier at minnelunden vil dekke behovet for slike minnesteder i mange år framover. -Vi klargjør for et urnefelt med 40 plasser, og har også plass til utvidelser. Det betyr at alle som ønsker plass på navnet minnelund i Heradsbygd framfor en tradisjonell gravstein nå har valgmuligheten.

Det er nå slike minnelunder i Leiret og Heradsbygd, og målet er minnelunder på alle fem gravplassene i Elverum. Det videre arbeidet er avhengig av et engasjement i hvert enkelt menighetsråd, og så vil fellesrådet stille opp med økonomisk støtte og praktisk tilrettelegging.

 

Tekst/foto: Ingvar Midthun

 

Tilbake