Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Trosopplæring for barn og unge


Kirka i Elverum vil være en levende folkekirke der barn og unge får erfare at de hører til.

 

Kirka i Elverum driver "Sammen i kirka" for barn og unge fra 0-18 år. Les mer her

Tilbake