Elverum menighetsråd 2019-2023


 
Elverum menighetsråd 2015-2019

Heidi Grønvold Bøe (leder)
Heidi Grønvold Bøe (representant i Elverum kirkelig fellesråd)
Hege Aakrann Eek
Anders Østerberg Johnsen
Inge  Viken
Bjarne Schulstad 
Hjørdis Elisabeth Lundberg Bjølseth
Per Tore Indset
Andrea Kristiansen
Per Erik Skjefstad
Hanne Midsund
Jon Iver Fougner

Geir Wiknes (sokneprst)

Anja Terjesen (Saksbehandler)

Tilbake