Hernes menighetsråd 2019-2023


 


Aud Margrethe Lien (Leder)
Hilde Øverby Evensen 
Åse Venche Olaussen
Frank Cato Småriseth
Ingunn Øxseth
Laila Nielsen
Randi Vold
Geir Otto Lien

Marie Margrethe Lie Sperre (Sokneprest)

Tilbake