Nordskogbygda menighetsråd


 

Ingvald Vangsnes Try (Leder)
Trude  Nystuen
Vilde Stenseth (Repr. til EKF)
Gunn Elinor Hofgård
Grete Matsen
Jon Moe
Tone Bergerengen Holm
Eva Skjærvik
Wenche Bakken
Marie Margrethe Lie Sperre (Sokneprest)

Tilbake