Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Nordskogbygda menighetsråd 2015-2019


 

Ingvald Vangsnes Try (Leder)
Trude  Nystuen
Solvår Borg Moberget
Gerd Irene  Tremoen
Kjersti  Mellembakken
Jørgen  Nødsel (Repr. til EKF)
Lene  Skjærbæk
Gunn Elinor Hofgård
Marie Margrethe Lie Sperre (Sokneprest)

Tilbake