Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Kurs for nye menighetsråd


1. november 2019 trer de nye menighetsrådene, for perioden 2019-2023, i kraft. 

 

Hamar bispedømmeråd inviterer til kurs for nyvalgte menighetsråd i Sør-Østerdal prosti. Dere er valgt til å lede menighetens arbeid i en tid hvor Den norske kirke er i betydelig endring.

Kurset vil gi orientering om:

  • ansvar og myndighet til menighetsrådet
  • oppgavene til menighetsrådet
  • arbeidsform for menighetsrådet
  • roller og samhandling med prest, andre kirkelige organer og andre ansatte
  • viktige utfordringer i perioden 20192023

 

Kursansvarlige er kirkefagsjef Kenneth Hansen og seniorrådgiver Jon Arne Johansen Harby fra bispedømmekontoret. Prosten vil holde en innledning til samlingen.

Kurset holdes mandag 11. november kl. 18.00 - 21.00 i de nye lokalene til Elverum kirkelige fellesråd (det tidligere NRK-bygget).

 

Påmelding til anja.terjesen@elverum.kirken.no

 

Tilbake