Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Reservering, navnet minnelund


Du kan nå reservere/feste plass på navnet minnelund, på Elverum kirkegård.

 

Elverum kirkelige fellesråd tilbyr muligheten til å reservere/feste plass på navnet minnelund ved siden av ektefelle/samboer. Det vil da bli satt opp et blankt skilt ved siden av. Når det blir aktuelt å ta i bruk reserverasjonen vil skiltet bli skrudd ned, og sendt til gravering.

Kostnadene ved dette vil være tilsvarende festeavgift og skilt uten gravering.

Se prisliste HER

 

Tekst: Konsulent Siri Høisveen

 

Tilbake