Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Samenes nasjonaldag i Elverum kirke 6. februar 

 

Samenes nasjonaldag feires i Elverum kirke torsdag 6. februar kl. 1900
Salmer og musikk vil bli preget av sør-samisk språk og tradisjon. 

  • Cantate Domino synger
  • Fylkesmann Knut Storberget holder en hilsen 
  • Kantor Ole Andreas Fevang 
  • Prest Geir Wiknes

 

Flaggfoto: Marie Enoksson/Sametinget

Tilbake