Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Dialogmøte


Tros- og livssynssamfunn i Elverum kommune

 

INVITASJON TIL DIALOGMØTE MED ANDRE TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN
Elverum kirkelige fellesråd har forvaltningsansvaret for gravlegging av alle som er bosatt i Elverum kommune.
Gravplassmyndighet skal ha årlige møter med tros- og livssynssamfunn, jf Gravferdsloven § 23.
Vi inviterer dere derfor til møte, for å drøfte hvordan vi best kan ivareta deres behov ved gravferd.
Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.

Møtet avholdes på Kirkekontoret i Elverum.
Dato: 18.03.20, kl 17:00

Vennligst gi tilbakemelding på e-post til kirkekontoret@elverum.kirken.no om dere vil delta.

Velkommen!

Tilbake