Elverum kirkelige fellesråd


Elverum kirkelige fellesråd består av 5 sokn og har like mange kirker og kirkegårder. Hver menighet byr på variert aktivitet etter en folkekirkelig profil. Det kirkelige arbeidet er en viktig kulturfaktor i lokalsamfunnet.

Kirkekontoret er lokalisert i felles kontorer for alle ansatte, inkludert prost og 3 sokneprester. Vi er til sammen 23 medarbeidere i forskjellige roller.  

 

Elverum kirkelige fellesråd:
Per Jacob Svenkerud (Leder. Repr. fra Heradsbygd sokn)
Heidi Grønvold Bøe (Nestleder. Repr. fra Elverum sokn)
Svanhild Husa (Repr. fra Sørskogbygda sokn)
Vilde Stenseth (Repr. fra Nordskogbygda sokn)
Frank Cato Småriseth (Repr. fra Hernes sokn)
Eldri Svisdal (Elverum kommunes representant)

Ann Kristin Sagen Myrer (Konst. kirkeverge/saksbehandler)

 

 

Foto: Ingvar Midthun

Tilbake