Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Diakonien berøres også av faren for koronavirus


Er du ensom? Tenger du noen å snakke med? Ta kontakt med diakon Gunhild på tlf. 971 55 175 

 

De som trenger samtale eller ønsker nattverd, kan ta kontakt med diakon, prest eller kirkekontoret. 

Walk and talk
Trenger du å snakke med noen? 
Vår diakon Gunhild Kvåle Westgård tilbyr «Walk and talk” fra 28.april. Det er en samtale mellom en person og diakonen mens man går tur. For å få dette til må begge være friske og vi følger retningslinjene fra FHI om avstand, ikke håndhilse, osv. Send SMS eller ring til diakon Gunhild Kvåle Westgård for å gjøre avtale.

Hyggetreff
Alle hyggetreff på Jotunhaugen omsorgsboliger, Jotuntoppen omsorgsboliger og på Nordtun avlyses inntil videre.

Sorggruppe
Sorggruppa starter opp igjen når det er tilrådelig.

Besøksvenn
Alle besøksvenner innstiller sine besøk inntil videre.

Møteplassen
Alle aktiviteter vi har i samarbeid med Møteplassen tar også en pause inntil det er trygt å være sammen igjen.

Annekset
Annekset har også stengt sin virksomhet.


Kirkekontoret, telefon 62 43 52 70
Diakon Gunhild K. Westgård, 97 15 51 75

Tilbake