Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Dialogmøte mellom tros- og livssynssamfunn


Møtet er avlyst. Ny invitasjon kommer. 

 

invitasjon til Dialogmøte med andre tros- og livssynssamfunn  

Elverum kirkelige fellesråd har forvaltningsansvaret for gravlegging av alle som er bosatt i Elverum kommune. Gravplassmyndighet skal ha årlige møter med tros- og livssynssamfunn, jf Gravferdsloven § 23.

Vi inviterer dere derfor til møte, for å drøfte hvordan vi best kan ivareta deres behov ved gravferd.
Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.

 

Tid: Ny tid kommer
Sted: Elverum kirkekontor

 

Tilbake