Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Dåp i tiden fremover


Vedlagte brev er sendt til alle som har planlagt dåp i en av våre kirker.

 

Til dere som har planlagt dåp i kirkene i Elverum
For kort tid siden gikk alt som planlagt, og nå vet vi ikke når vi får tilbake den normale hverdagen. Dette preger også alle som har planlagt dåp i Nordskogbygda, Sørskogbygda, Heradsbygd, Hernes og Elverum kirker.

I kirken følger vi pålegg og instrukser fra myndighetene, og tar konsekvensene av det. I hele Hamar bispedømme, som Elverum er en del av, er alle gudstjenester avlyst på ubestemt tid. Vi vet ikke hvor lenge. Dette betyr at det vi trodde ville bli en stor fest med dåp i kirken, blir noe annerledes.

Nå anbefales alle å utsette dåpen. Samtidig vil alle som har meldt seg på til dåp, fortsatt kunne ha selve dåpshandlingen som planlagt den aktuelle dagen. Vi oppfordrer til å gjennomføre selve dåpen, men kun med aller nærmeste familie/faddere til stede, begrenset til maksimalt 10 personer.
Vi har en lang tradisjon i kirken for stadfestelse av dåp på et senere tidspunkt i en gudstjeneste, som innebærer at man gjør alt det som hører en dåpsgudstjeneste, minus selve vannet på hodet (som vil være gjort én gang allerede). Dette kan man velge, men er ikke nødvendig.

Dersom noen er syke, i karantene eller har symptomer, de må uansett holde seg hjemme, også når det er dåp.
Den presten som etter planen skal gjennomføre dåpen vil ta kontakt med dere ca. to uker før, når det etter planen var satt av tid til dåpssamtale. Samtalen blir på telefon.

 

Hvis dere ønsker å utsette hele dåpen, har vi også forståelse for det. Ved spørsmål, ta kontakt med kirkekontoret på e-post: kirkekontoret@elverum.kirken.no. Vi vet i dag ikke når gudstjenestene vil gå som normalt igjen.

Vi minner om at dette er situasjonen i dag, og dersom det blir endringer, retter vi oss etter dem.

 

Fylt av beven foran ukjent fremtid

legger vi vårt barn i dine hender.

Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet.

(T.: Svein Ellingsen)

 

Ta godt vare på hverandre i denne tiden.

Vennlig hilsen

Marie Margrete Lie Sperre, sokneprest Hernes og Nordskogbygda
Synnøve Sakura Heggem, sokneprest Sørskogbygda
Edle Fremstad, sokneprest Heradsbygd
Geir Wiknes, sokneprest Elverum
Ole Kristian Bonden, prost i Sør-Østerdal 


Elverum 17. mars 2020

Oppdatert 20/4-2020 at

Tilbake