Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Konfirmasjon i 2020


Konfirmasjonene er utsatt. Nye datoer er ennå ikke vedtatt. 

 

Den norske kirke ba for noen dager siden alle landets menigheter om å utsette vårens konfirmasjoner frem til høsten. Vi har i dag besluttet å følge denne anbefalingen.

For å hindre videre spredning av Coronaviruset følges det nå strenge restriksjoner i kirken for hver enkelt seremoni som skal gjennomføres. Hvis vi på konfirmasjonsdagen skulle ha forholdt oss til de reglene som nå gjelder, ville ikke konfirmasjonen blitt den samme. Konfirmasjonen er en festdag, der vi ønsker at flest mulig skal kunne delta uten å utsette seg selv eller andre for en smitterisiko. Vi forstår at dette er en krevende avgjørelse for mange, som har gledet seg til konfirmasjon og feiring med familien og vi kan ikke gjøre annet enn å beklage den utfordrende situasjonen vi nå står i.

Vi vet ingenting om hvor lenge denne pandemien vil vare. Derfor vil nye konfirmasjonsdatoer være forutsatt at situasjonen i samfunnet har endret seg og at vi har gått tilbake til en noenlunde normal hverdag.

Det er menighetsrådene som fatter vedtak om nye konfirmasjonsdatoer. Vi vil forsikre dere om at vi fortsatt vil gi tilbud om både lørdags- og søndagskonfirmasjoner i Elverum kirke. Der vil dere også få bestemme hvilken dag og tidspunkt som passer for dere. Nå undersøker vi muligheten for påmeldinger via nettet, slik dere gjorde ved påmeldingen til konfirmasjon. Om dette er mulig vet vi foreløpig ikke, men vi kommer tilbake til dette når de nye forslagene til datoer for konfirmasjon er vedtatt.

Så håper vi at dere tar godt vare på hverandre. Hvis dere trenger noen å snakke med er det bare å ta kontakt med oss, vi vil være her for dere.

Guri Gøbel, mobil 909 73 627

 

Foto: Bo Mathisen
 

Tilbake