Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Nye konfirmasjonsdatoer for 2020


Alle menighetsrådene har nå vedtatt nye konfirmasjonsdatoer:

 
Elverum kirke
Lørdag 23. mai kl. 11.00 flyttes til lørdag 12. september kl. 11.00
Lørdag 23. mai kl. 13.00 flyttes til lørdag 12. september kl. 13.00
Søndag 24. mai kl. 11.00 flyttes til søndag 13. september kl. 11.00
Lørdag 30. mai kl. 11.00 flyttes til lørdag 19. september kl. 11.00
Lørdag 30. mai kl. 13.00 flyttes til lørdag 19. september kl. 13.00


Heradsbygd kirke
Søndag 31. mai kl. 11.00 flyttes til søndag 6. september kl. 11.00
Søndag 31. mai kl. 13.00 flyttes til søndag 6. september kl. 13.00

Sørskogbygda kirke
Søndag 24. mai kl. 11.00 flyttes til søndag 13. september kl. 11.00

Nordskogbygda kirke
Søndag 31. mai kl. 11.00 flyttes til søndag 6. september kl. 11.00

Hernes kirke
Søndag 7. juni kl. 11.00 flyttes til søndag 20. september kl. 11.00
Søndag 7. juni kl. 13.00 flyttes til søndag 20. september kl. 13.00


På grunn av koronapandemien står vi i ei tid som både er uavklart og usikker. Kirkene i Elverum følger nøye de råd og retningslinjer som blir gitt av Folkehelseinstituttet og de sentrale myndigheter. Pr. i dag vet vi fortsatt ikke hvor lenge dette vil vare og om det fortsatt vil være behov for lokale tiltak etter sommerferien. Vi lover å holde dere fortløpende oppdaterte om situasjonen.

Vi ber dere merke dere de nye foreløpige tidspunktene for samtalegudstjenestene «Vandring gjennom livet». Dette er en avsluttende gudstjeneste med konfirmantene med temaer fra konfirmasjonstida.


Leiret:
Gruppe A + B har samtalegudstjeneste søndag 23. august kl. 19.00
Gruppe C+ D har samtalegudstjeneste søndag 30. august kl. 19.00

Nordskogbygda og Heradsbygd kirke
Søndag 23. august kl. 11.00

Sørskogbygda kirke og Hernes kirke
Søndag 30. august kl. 11.00


Foto: Bo Mathisen

Tilbake