Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Takk for ditt bidrag


Tusen takk til alle som har bidratt under årets fasteaksjon!

 

Uansett om du har bidratt med å dele innlegg, informasjon eller gitt penger. Totalt er vi nå oppe i 34.576,- Dette er med SMS, Vipps, innsamlingsaksjoner på Facebook. Vi hadde forventet en kraftig nedgang fra i fjor siden det ikke ble dør-til-dør-aksjon. Men nedgangen fra i fjor er «kun» på 50,64 %. Helt uten dør-til-dør-aksjon må vi være godt fornøyd med dette. Jeg viderebringer en varm takk fra Kirkens nødhjelp. Summen fra oss i Elverums 5 sokn gir rent vann til 173 personer. Tusen takk!

Ta vare på hverandre og gi gjerne noen en oppmuntring.


Riktig god påske fra diakon Gunhild Kvåle Westgård

Tilbake