Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

"Walk and talk" med diakonen


Trenger du å snakke med noen?

 

Vår diakon Gunhild Kvåle Westgård tilbyr «Walk and talk” fra 28. april. Det er en samtale mellom en person og diakonen mens man går tur. For å få dette til må begge være friske og vi følger retningslinjene fra FHI om avstand, ikke håndhilse, osv. 

Send SMS eller ring til diakon Gunhild Kvåle Westgård for å gjøre avtale.

 

Telefon: 97 15 51 75

Tilbake