Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Ny kirkeverge til gamle lokaler


Ingvar Midthun er i dag tilsatt som ny kirkeverge i Elverum.

 

Ingvar Midthun – ny kirkeverge i Elverum

Ingvar Midthun takket i dag ja til stillingen som kirkeverge i Elverum. Stillingen innebærer blant annet daglig ledelse av fellesrådets ansvarsområder som arbeidsgiveransvar, plan- og økonomiarbeid, drift og utvikling av 5 kirker og kirkegårder. 

Midthun er 56 år og har en lang og allsidig yrkeserfaring med mange års fartstid fra bl.a. NRK, Røde Kors og nå sist fra en seniorrådgiverstilling i bistandsorganisasjonen FORUT. Han har og har hatt sentrale verv i lokalpolitikken i en årrekke. Midthun tar over stillingen etter Anne Margrethe Øwre som gikk av med pensjon tidligere i år. Midthun tiltrer stillingen i månedsskiftet august/september. Ingvar Midthun vil dermed igjen jobbe i NRK-bygget han i så mange år jobbet i, i sin tid i NRK.

Elverum kirkelige fellesråd ønsker Ingvar Midthun velkommen i hus!

 

Foto: Ingrid Midthun

Tilbake