Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Vi har åpnet igjen


ENDELIG! Vi har ventet lenge på beskjeden om at vi kunne åpne opp igjen kirkene og kirkekontoret.

 

Det vil i lang tid være uvante regler som gjelder, viktigst er at:

- alle må holde minimum 1 meters avstand til alle man ikke bor med under hele gudstjenesten
- alle må vaske seg med håndpsrit når man kommer til kirken og når man går hjem
- inntil videre kan vi være mellom 40-85 personer til stede samtidig i kirkene i Elverum  

 

Kirkene i Elverum følger anbefalinger fra Fylkesmannen i Innlandet, kommunelege og fra sentrale myndigheter hva angår smittevern. Det er skjerpede rutiner for gjennomføring av gudstjenster, dåp og begravelser med begrensninger for antall til stede ved seremonier.

Hovedregel, generelt:
A: Maksimalt 85 personer til stede.
B: Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer fra samme husstand).
C: Seremonirommets størrelse overstyrer pkt. A, slik at pkt. B kan ivaretas.
D: Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse overstående punkter.

Navnelister på deltakere
Det vil til hver seremoni være en liste hvor alle som deltar skal registreres med navn og telefonnummer. Listen fylles ut ved ankomst kirke, dersom listen ikke allerde er fylt ut. Det vil være en kirketjener som besørger denne listen. Listen vil bli oppbevart i en safe i 10 dager, deretter vil den bli makulert. En slik liste er påkrevet fra kommuneoverlegen.

Gravferd
Det er ikke anledning til å skrive i kondolanseprotokoll og minnegaver administreres via pårørende.

Følgende er viktig å merke seg:

  • Personer med symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, eller er i karantene, har ikke adgang til kirkerommet.
  • Alle som deltar registreres med navn og telefonnummer for å sikre smittesporing. Listen oppbevares i safe i 10 dager og makuleres deretter.
  • Vask hendene dine på vei inn og på vei ut. Det er satt frem dispenser.
  • Vennligst ta plass der hvor det ligger et programark
  • Ha alltid minst 1 meter til andre, både inne og ute. Dette gjelder når du kommer inn i kirken og når du går ut av kirken. Dette gjelder ikke de fra samme husstand.
  • Toalettene er dessverre ikke tilgjengelig.
  • Vi ber om minst mulig berøring og bruk av felles utstyr.

 

Elverum kirke: Maksimalt 85 personer.
Hernes kirke: Maksimalt 45 personer.
Heradsbygd kirke: Maksimalt 45 personer.
Nordskogbygda kirke: Maksimalt 40 personer.
Sørskogbygda kirke: Maksimalt 40 personer
Kirkelig medvirkende kommer i tillegg. Det er ikke tilgang til galleri i noen av kirkene.Vi gleder oss til full åpning igjen! 


 

 

Tilbake