Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Les siste nummer av Kirkebakken her 

 

Kirkebakken nr. 3/2020

Side 3 Namibiaforeningen 40 år
Tente ilden 
Et tilbakeblikk i Kirkebakkes arkiv. 

Side 7 Musikk
Et rungende halleluja
Cantate Domino fremfører Messias 5. desember kl. 1600 i Elverum kirke.
Billetter kjøpes på Elverum kirkekontor i Prestegårdsvegen 2. 
Vipps som betalingsform. 

Side 8 For barn og ungdom 
Sammen i kirka er gøy!
Se hva som skjer i din kirke dette året. 

Side 10 Allehelgensartikkel
Stort tap - sterkt savn 

Side 15 Gudstjenester
Allehelgen 1. november 
Det er minnegudstjenester i alle kirkene. Invitasjon til minnegudstjeneste sendes ut til pårørende til de som er gravlagt siden sist allehelgensdag.

Side 16 Med sprettert fra kirketårnet
Et herremåltid

Tilbake