Alle rettigheter 2021 Elverum kirkelige fellesråd

Les siste nummer av Kirkebakken her 

 

Kirkebakken nr. 4/2020

Side 4 Meld deg på!
Det er nå påmelding til gudstjenester på nett. Se HER

Side 9 Gravsteder og lokalhistorie
Historielaget i Elverum har sammen med Elverum kirkeligefellesråd startet en kartlegging av gamle gravsteder med lokalhistorisk interesse. 

Side 10 Annerledes hverdag, også på Terningmoen
Les Bakketeig sin artikkel om pandemiens utfordringer.

Tilbake