Årsmøter


Det gjennomføres årsmøter i alle menighetene.

Saker:
1. Presentasjon av menighetens årsmelding 2023.

2.  Presentasjon av menighetens regnskap 2023

Årsmøter gjennomføres i:

Elverum menighet 20. mars kl. 1900 i Elverum kapell
Nordskogbygda menighet  21. mars kl. 1900 på forsamlingshuset Skogheim på Bergerskogen 

Heradsbygd menighet (dato/klokkeslett kommer) i Heradsbygd kirke 
Hernes menighet (dato/klokkeslett kommer) i Hernes kirke 
Sørskogbygda menighet (dato/klokkeslett kommer) i Sørskogbygda kirke

 

Årsmeldinger: 
(Under utarbeidelse)

Tilbake