Årsmøter


Det gjennomføres årsmøter i alle menighetene.

Saker:
1. Presentasjon av menighetens årsmelding 2023.

2.  Presentasjon av menighetens regnskap 2023

Årsmøter gjennomføres i:

Elverum menighet 20. mars kl. 1900 i Elverum kapell
Nordskogbygda menighet  21. mars kl. 1900 på forsamlingshuset Skogheim på Bergerskogen 
Sørskogbygda menighet 14. april kl. 12:00 i Sørskogbygda kirke
Heradsbygd menighet 21. april kl. 12:00 i Heradsbygd kirke 

Hernes menighet 28. april kl. 14:00 i Hernes kirke 

Årsmeldinger: 
Elverum menighet
Sørskogbygda menighet 

Tilbake