Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Årsmøter i menighetene


Det gjennomføres årsmøter/menighetsmøter i alle menighetene denne høsten.

 

Årsmøtet vil i tillegg til vanlige årsmøtesaker ha et menighetsmøte der justering av hovedgudstjenesten legges fram som sak.

Saker:
1. Presentasjon av menighetens årsmelding 2019.

2.  Presentasjon av menighetens regnskap 2019
3. Justering av hovedgudstjenesten

 

Hernes menighet tirsdag 15. september kl. 18.30 i Hernes kirke 

Heradsbygd menighet torsdag 17. september kl. 19:00 i Heradsbygd kirke. 
I tillegg til de vanlige årsmøtesakene blir det en orientering fra Stiftelsen Heradsbygd kirke
. Det serveres kaffe og kake. Sakspapirer kan hentes på Elverum kirkekontor.

Elverum menighet tirsdag 29. september kl. 18:00 i Elverum kapell. 

Nordskogbygda menighet 30. september kl. 18:00 i Nordskogbygda kirke. 

Sørskogbygda menighet gjennomførte sitt årsmøte 8. mars. 

Tilbake