Årsmøter i menighetene


Det gjennomføres årsmøter/menighetsmøter i alle menighetene.

 

Saker:
1. Presentasjon av menighetens årsmelding 2020.

2.  Presentasjon av menighetens regnskap 2020

Årsmøter gjennomføres i:

Nordskogbygda menighet 19. september kl. 13:00 i Nordskogbygda kirke 
 

Sørskogbygda menighet 7. mars kl. 1200 i Sørskogbygda kirke
Årsmelding Sørskogbygda menighet

Heradsbygd menighet 21. mars kl. 13:00 i Heradsbygd kirke 

Hernes menighet 2. mai kl. 12:00 i Hernes kirke

Elverum menighet onsdag 5. mai kl. 1900 i Elverum kapell

 

 

Tilbake