Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Årsmøter i menighetene: AVLYST


Det gjennomføres ingen årsmøter i menighetene, grunnet smittevern/coronavirus.

 


Årsmøter i menighetene

Saker:
1. Presentasjon av menighetens årsmelding 2019.

2.  Presentasjon av menighetens regnskap 2019

Sørskogbygda menighet søndag 8. mars kl. 12:00 i Sørskogbygda kirke
Nordskogbygda menighet søndag 15. mars kl. 12:00 i Nordskogbygda kirke
Hernes menighet søndag 22. mars kl. 12:00 i Hernes kirke 

Heradsbygd menighet søndag 22. mars kl. 12:00 i Heradsbygd kirke
Elverum menighet søndag 29. mars kl. 12:30 i Elverum kirke 

Tilbake