Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Blomsterstell


Vi tilbyr stell av grav ved kirkegårdene i Nordskogbygda, Heradsbygda og Elverum.

 

Blomsterstell

Elverum kirkelige fellesråd tilbyr blomsterstell ved kirkegårdene i Nordskogbygda, Elverum og fra 2020 også på kirkegården i Heradsbygd.

Fullt blomsterstell innebærer skifte av jord og gjødsle innen 1. juni. Utplanting vil skje i perioden 10. – 18. juni, mens vanning, kantklipping og luking skjer i perioden 10. juni – 30. september.

I Elverum er det ikke planting før etter 10. juni på grunn av tele og nattefrost.

Ved oppretting av nytt blomsterstell og nedsetting av kasse, er det en forpliktelse på stell i 5 år. Dette gjelder både for vanning og fullt blomsterstell.

Siste frist for bestilling av blomsterstellet er 1. april hvert år. Dette på grunn av bestilling av planter.


Fullt blomsterstell innebærer:
Skifte av jord og gjødsle innen 1. juni.
Vanning, kantklipping og luking fra ca. 10. juni – 30. september.
Utplanting vil skje i perioden 10. – 18. juni.

Priser:
Fullt blomsterstell (sommer- og høstblomster), fra kr. 1 070,- til kr. 1 380,-
Stell av blomsterurne  kr. 950,-
Vanning kr. 795,-

Alle priser er inkl. mva.
Oppretting av nytt blomsterstell/nedsetting av kasse kr. 1 550,- (gjelder både vanning og nytt stell). 

Ved bestilling av blomsterstell, kontakt med konsulent Siri Høisveen,
mandag – torsdag kl. 09:00–15:00. Direkte: 95 19 89 11 eller e-post: siri.hoisveen@elverum.kirken.no

For blomsterstell ved kirkegården i Sørskogbygda - ta kontakt med Blomsterfondet ved Ottar Sætre,
telefon 95 97 00 76.

 

Elverum kirkelige fellesråd,
sentralbord: 62 43 52 70
kirkekontoret@elverum.kirken.no

 

Tilbake