Blomsterstell i 2024


Vi tilbyr stell av grav ved kirkegårdene i Nordskogbygda, Heradsbygda og Elverum.

Blomsterstell

Elverum kirkelige fellesråd tilbyr blomsterstell ved kirkegårdene i Nordskogbygda, Elverum og i Heradsbygd.

Fullt blomsterstell innebærer skifte av jord og gjødsle innen 1. juni. Utplanting vil skje i uke 23 og 24, mens vanning, kantklipping og luking skjer i perioden 10. juni – 30. september.

I Elverum kommune er det ikke planting før etter 10. juni på grunn av tele og nattefrost.

Ved oppretting av nytt blomsterstell og nedsetting av kasse, er det en forpliktelse på stell i 5 år. Dette gjelder både for vanning og fullt blomsterstell.

Siste frist for bestilling av blomsterstellet er 1. april hvert år. Dette på grunn av bestilling av planter.


Fullt blomsterstell innebærer:
Skifte av jord og gjødsle innen 1. juni.
Vanning, kantklipping og luking fra ca. 10. juni – 30. september.
Utplanting vil skje i uke 23 og 24.

Priser 2024:
Fullt blomsterstell (sommer- og høstblomster), fra kr. 1 215,- til kr. 1 570,-
Vanning kr. 895,-

Alle priser er inkl. mva.
Oppretting av nytt blomsterstell/nedsetting av kasse kr. 1 765,- (gjelder både vanning og nytt stell). 

Ved bestilling av blomsterstell, kontakt med konsulent Siri Høisveen,
mandag – fredag kl. 09:00–15:00. Direkte: 95 19 89 11 eller e-post: siri.hoisveen@elverum.kirken.no

For blomsterstell ved kirkegården i Sørskogbygda
- ta kontakt med Blomsterfondet ved Ottar Sætre, telefon 95 97 00 76.

 

Elverum kirkelige fellesråd,
Siri Høisveen
sentralbord: 62 43 52 70
kirkekontoret@elverum.kirken.no

 

Tilbake