Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Blomsterstell


Vi tilbyr stell av grav ved kirkegårdene i Nordskogbygda, Heradsbygda og Elverum.

 

Blomsterstell

Fullt blomsterstell innebærer:
Skifte av jord og gjødsle innen 1. juni.
Vanning, kantklipping og luking fra ca. 10. juni – 30. september.
Utplanting vil skje i perioden 10. – 18. juni.

Priser:
Fullt blomsterstell (sommer- og høstblomster), fra kr. 1 070,- til kr. 1 380,-
Stell av blomsterurne  kr. 950,-
Vanning kr. 795,-

Alle priser er inkl. mva.
Oppretting av nytt blomsterstell/nedsetting av kasse kr. 1 550,- (gjelder både vanning og nytt stell). 

Ved bestilling av blomsterstell,
ta kontakt med konsulent Siri Høisveen siri.hoisveen@elverum.kirken.no
Mandag – torsdag kl. 09:00 – 15:00.

Direkte: 95 19 89 11 (konsulent Siri Høisveen)
Sentralbord: 62 43 52 70

Siste frist for bestilling av blomsterstell er 1. mai.

For blomsterstell ved kirkegården i Sørskogbygda - ta kontakt med Blomsterfondet ved Ottar Sætre,
telefon 95 97 00 76.

Tilbake