Alle rettigheter 2021 Elverum kirkelige fellesråd

Påmelding


Her melder du deg på til gudstjenester og andre arrangementer

 
  • Hvis det blir fullt på en gudstjeneste/konsert kan man sette seg på venteliste.
  • De som har fått billett må komme til gudstjeneste/konsert før det begynner.
  • Ubenyttede billetter vil bli frigjort når gudstjeneste/konsert begynner.
  • De som ikke har billett kan vente utenfor kirken i påvente av frigjorte billetter. 
  • Det er kun gudstjenester/konserter som har påmeling via Chekin som legges ut her. 


Elverum kirke 

 

 

Dersom du ikke har e-post og/eller ​​​​trenger hjelp til elektronisk påmelding, ring Elverum kirkekontor på 62 43 52 70 mellom kl. 0900 og 1500 (tirsdager kl. 1000-1500).

 

- For tiden er det dessverre kun tillatt med inntil 10 besøkende i kirkene. Vi håper selvfølgelig at dette vil endres i positiv retning. Men om det skjer og når det evt. skjer vet vi ikke noe om. Vår oppfordring er å følge med nasjonalt og lokalt for å være oppdatert på de til enhver tid gjeldende antallsrestriksjoner. Og vi oppdaterer vår egen smittevernveileder etter dette. Se HER for oppdatert smittevernveileder for kirkene i Elverum.

 

 

Tilbake