Alle rettigheter 2021 Elverum kirkelige fellesråd

Namibiaforeningen og konfirmantene


For 40 år siden var Finn Huseby konfirmantprest i Elverum, og søndag 18. oktober var han med på jubileumsgudstjenesten for Namibiaforeningen.

 

For 40 år siden ble Namibia og frigjøringskampen der et viktig tema for både konfirmantene og hele Elverum.

- Kampen mot apartheid i det sørlige Afrika ble et konkret og praktisk arbeid for konfirmantene og mange andre, fortalte Finn i gudstjenesten.

Jørn Øversveen var konfirmant den gangen, og fortalte også om en reise til Namibia med foreningen i 2011.

- Vi ble tatt imot som helter og gamle venner i Namibia, og mange husket den store innsatsen for et fritt Namibia på åttitallet, forteller Jørn. Han minnes det som en sterk opplevelse, der han virkelig forsto betydningen av at Elverum hadde engasjert seg mot raseskille-politikken i det sørlige Afrika på åttitallet.

- Jeg fortalte en jeg møtte på gata at jeg kom fra Norge, og han spurte om det var der Elverum lå. Det sier ganske mye om arven etter arbeidet som startet for 40 år siden, og som var et stort konfirmant- og solidaritetsarbeid i praksis.

Madeleine Halbakken Stenseth og Runa Ragnhildsløkken er to av 115 konfirmanter i Elverum høsten 2020. Denne søndagen lyttet de interessert til fortellingen om Namibiaforeningen.

- Det handlet jo om å hjelpe andre den gangen. Konfirmantundervisningen handler om akkurat det samme denne høsten også, sier Madeleine.

- Vi er såvidt i gang med konfirmant-tida, og jeg synes samlingene våre er spennende og lærerike, sier Runa. - Vi skal selvsagt lære mye i høst og vinter, og det med å hjelpe andre mener jeg er et viktig tema. En slik hjelp er viktig for oss som har det bra, og som har mulighet til å hjelpe.

Alle fire var enige om at dette var ent fint jubileum å feire i kirka, som ble avsluttet med kirkekaffe i kapellet.

Du kan lese mer om Namibiaforeningen i siste utgave av Kirkebakken!


FOTO, fra venstre: Finn Huseby, Runa Ragnhildsløkken, Madeleine Halbakken Stenseth, Jørn Øversveen etter en flott jubileumsgudstjeneste for Namibiaforeningen i Elverum.


Tekst og foto: Ingvar Midthun

Tilbake