Alle rettigheter 2021 Elverum kirkelige fellesråd

Ledig stilling


Diakon i 50 % stilling for arbeid i Østre Elverum

 

Elverum kommune har i overkant av 21.000 innbyggere, fem sokn og fem kirker. Folkekirka står sterkt i Elverum, med en bred og variert aktivitet. Kirkekontoret ligger i Elverum by, og Elverum kirkelige fellesråd er i dag arbeidsgiver for en diakon, undervisningsleder, menighetspedagoger, kantorer, kirketjenere, driftsmedarbeidere og administrasjon. I tillegg er det kontor for tre sokneprester og prost.

I vår satsing på utvidelse av det diakonale arbeidet, søker Elverum kirkelige fellesråd

Diakon i 50 % stilling for arbeid i Østre Elverum

Den som tilsettes skal videreføre og utvikle prosjektet «Kirketunet – samvær og fellesskap» i Nordskogbygda, og utvide arbeidet til en større del av østre Elverum. Diakonen vil være ansatt i fellesrådet, med rapportering til både rådet og menighetsråd. ligger til Elverum kirkelige fellesråd, med faglig rapportering til rådet og flere lokale menighetsråd. Med forbehold om fullfinansiering av stillingen, er det et mål om snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver:

 • I tråd med revidert plan for diakoni videreutvikle tiltak som fremmer enkeltmenneskets livskvalitet i bygdene.
 • Bruke kultur, mattradisjoner, håndverk, ernæring og fysisk aktivitet som viktig aktivitetsinnhold.
 • Knytte aktivitet til kirka og forsterke kirkas rolle som lokalsamfunnsaktør.

Kvalifikasjoner:

 • I henhold til «Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner», eller annen relevant utdanning på høgskolenivå med relevant erfaring.
 • Personlig egnethet og bred erfaring med utvikling og ledelse av frivillig arbeid og møter mellom generasjoner.
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner.
 • Erfaring med bruk av digitale arbeidsverktøy og sosiale medier som kommunikasjonsmidler.

Personlige kvalifikasjoner:

 • Du har god lokalkunnskap og evner som nettverksbygger.
 • Du er fleksibel, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner.
 • Du vil arbeide for utvikling den lokale kirkas rolle og betydning i flere bygdesamfunn.
 • Du har førerkort og mulighet for bruk av egen bil.

Vi tilbyr:

 • 50% fast stilling med fleksibel arbeidstid.
 • Lønn og pensjonsvilkår etter gjeldende avtaleverk.
 • Det må påregnes variert arbeidstid og mye tilstedeværelse på ettermiddag og kveld i østre Elverum.

Politiattest må framlegges ved tilsetting. Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke.

Søknadsfrist: 11. desember 2020

Send søknad til: kirkekontoret@elverum.kirken.no

 

Tilbake