Alle rettigheter 2021 Elverum kirkelige fellesråd

NY påmelding konfirmasjon vår og høst 2021


Siden vi må forholde oss til strenge restriksjoner, både når det gjelder antall tilstede i kirken på konfirmasjonsdagene og avstand mellom hver kohort, vil vi tilby konfirmasjoner både til våren og til høsten.

Dere har fått tilsendt en påmeldingslenke på e-post. Bruk denne lenken og meld på, både for å beholde den opprinnelige oppsatte konfirmasjonsdatoen i vår eller hvis dere ønsker å finne en ny dato til høsten. Hver konfirmant kan bare melde seg på en gang. 

 

Her er ny oversikt over konfirmasjonsdagene i 2021:  

Elverum kirke lørdag 22. mai

Elverum kirke lørdag 29. mai

Elverum kirke søndag 30. mai

Elverum kirke lørdag 18. september

Elverum kirke søndag 19. september

Elverum kirke lørdag 25. september

Heradsbygd kirke søndag 30. mai

Heradsbygd kirke søndag 12. september

Sørskogbygda kirke søndag 23. mai

Sørskogbygda kirke søndag 12. september

Nordskogbygda kirke søndag 30. mai

Nordskogbygda kirke søndag 19. september

Hernes kirke søndag 6. juni

Hernes kirke lørdag 18. september

 

 

Tilbake