Sommerjobb i kirken?


Til deg som er ungdom i alderen 16 - 19 år. Hamar Bispedømme tilbyr inntil fire uker lønnet stilling på disse stedene: Elverum, Åmot, Trysil, Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten.

 

 

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være kirketjeneroppgaver i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og åpen kirke, med muligheter for noe enkelt arbeid på kirkegård og kirkekontor.

Det gis opplæring 28. - 29. juni. 

Det må påregnes noe arbeid på helg. Lønnet etter tariff for ansatte i kirken.

Enkel søknad sendes til hamar.bdr@kirken.no

Skriv litt om deg selv, og hvorfor du kunne tenke deg jobben.

Søknadsfrist er 10. mai 2021.

Her kan du finne mer informasjon om de ulike stedene:

Elverum kirkelige fellesråd (du er her!)

Åmot kirkelige fellesråd

Trysil kirkelige fellesråd

Gjøvik kirkelige fellesråd

Vestre Toten kirkelige fellesråd

Østre Toten kirkelige fellesråd

Tilbake