Nye gravplassvedtekter 2021


Sak til offentlig høring. Frist 1. november 2021.

 

Gravplassene i Elverum kommune er underlagt Elverum kirkelig fellesråd som kommunens gravferdsmyndighet. Kommunen har fem gravplasser: Elverum kirkegård, Heradsbygd kirkegård, Hernes kirkegård, Sørskogbygda kirkegård og Nordskogbygda kirkegård.

Les hele saken her:

Sak 026/21 Nye gravplassvedtekter 

Høringsinnspill sendes kirkekontoret@elverum.kirken.no att: Ann Kristin S. Myrer

Sak publisert 01.10.2021 Anja Terjesen

Tilbake