Endelig i gang!


Utbedringen av ytterveggene på Elverum kirke er nå satt i gang. 

 

Det er store skader på flere vegger, men arbeidet nå er avgrenset i første omgang til nordsiden av tårnet og nordsiden av vestre korsarm. Et viktig arbeid er satt i gang og man vet ennå lite om hva som avdekkes underveis. Dette vil kunne gi føringer for neste nødvendige steg...

I første omgang skal panelet fjernes og de ytterste vinduene på nordveggen tas ut for å få erstattet løst kitt. Løse spikere på hjørnegjerdene skal erstattes med skruer. Vinduene blir midlertidig erstattet med sponplater før de nyoppussede kommer på plass med linoljekitt og linoljemaling.

 

Arbeidet vil ikke påvirke gudstjenester, konserter, barnesamlinger, begravelser og bisettelser. Dette vil gå som normalt i hele desember. I januar vil Everum menighetsråd måtte ta stilling til hva som kan gjøres for å få færrest mulig avbrudd i kirkens daglige drift og en fullføring av det påbegynte arbeidet. Dette vil vi komme tilbake til.


Denne f​​​​​​ørste delen av arbeidet finansieres nå med bruk av koronamidler. 

Tilbake